DELEGAT FUNCIONARI (LOLS)  DELEGADA FUNCIONÀRIA  DELEGADA FUNCIONÀRIA DELEGADA FUNCIONÀRIA
Javier Soler Bueno
Isabel Marcos Crego
Raquel Rojo Calleja
Isabel Sánchez Nieto
 jsoler@l-h.cat
irmarcos@l-h.cat rrojo@l-h.cat imsanchez@l-h.cat
 ► Comissió Bases
 ► Comissió Vestuari

 ► Comissió Seguretat i Salut
 ► Comissió de la Igualtat
 ► Comissió Formació
  
 ► Comissió Bases
  
DELEGADA FUNCIONÀRIA DELEGADA LABORAL DELEGAT LABORAL (LOLS) DELEGAT LABORAL
Merche Marcos Crego Helga Pérez Molina Fèlix M. Belzunce Martín
Jorge Fernández Requena
 mmmarcos@l-h.cat
hperez@l-h.cat  fmbelzunce@l-h.cat jafernandezr@l-h.cat
 ► Comissió Seguiment Conveni
 ► Comissió Formació
 ►Comissió Seguiment Conveni de Promoció Econòmica

 ► Comissió Seguiment Conveni


► Comissió Seguretat i Salut


FUNCIONÀRIA (DELEGADA LOLS)  FUNCIONÀRI (DELEGAT LOLS)

Raquel Borràs Pérez
Miguel Hinojosa Minguet


 
mhinojosa@l-h.cat


 ►Comissió Vestuari