DELEGAT FUNCIONARI   DELEGADA FUNCIONÀRIA  DELEGAT FUNCIONARI DELEGADA FUNCIONÀRIA
Javier Soler Bueno
Isabel Marcos Crego
Rubén Ramos García
Isabel Padilla Pèrez
 jsoler@l-h.cat
irmarcos@l-h.cat rramos@l-h.cat ipadilla@l-h.cat
 ► Comissió Promoció Interna,               Selecció i Provisió Bases
 
 ► Comissió Seguretat i Salut
 ► Comissió de la Igualtat
 ► Comissió Provissió
  
► Comissió Promoció Interna,        Selecció i Provisió Bases
DELEGADA FUNCIONÀRIA DELEGAT LABORAL DELEGAT LABORAL
Miguel Hinojosa Minguet
Fèlix M. Belzunce Martín
Jorge Fernández Requena
mhinojosa@l-h.cat  fmbelzunce@l-h.cat jafernandezr@l-h.cat
 ► Comissió Seguiment Conveni
 ► Comissió Vestuari de Treball
 ► Comissió Seguiment Conveni
 ► Comissió Provissió
 ► Comissió Seguretat i Salut
 ► Comissió de Formació

FUNCIONÀRIA (DEL. LOLS)


Merche Marcos Crego  mmmarcos@l-h.cat


 ► Comissió de Formació
 ► Pla de Pensions